Služby

Nabízíme zabezpečení ostrahy, ochrany majetku a zdraví se službou

 • dispečerskou
 • informační
 • operativní
 • spojovatelskou
 • reprezentativní a výkonnou ve prospěch objednavatele této služby

V rámci služeb nabízíme

 • ochranu osob
 • ochranu majetku státních i soukromých firem
 • ochranu průmyslových objektů
 • převoz hotovostí a cenin
 • poradenskou a lektorskou činnost
 • poradenskou a lektorskou činnost v oblasti výcviku služebních psů
 • kurzy sebeobrany

Aktivity FISK GROUP s.r.o.

Personální zabezpečení


U firmy FISK GROUP s.r.o. pracují zaměstnanci, kteří jsou vybíráni podle přísných kritérií a optimálně interně školeni. Prokazují pravidelně svou kvalifikaci v oblasti psychologie, nauky o právu, obranné střelby, sebeobrany a lékařské první pomoci.

Materiálně technické zabezpečení

Specifické podmínky doporučujeme dohodnout až na osobním jednání, kdy jsme schopni se přizpůsobit Vašim požadavkům. Zaručujeme naprostou diskrétnost v rámci vztahu klient – firma.