O nás

Naši zárukou je fakt, že FISK GROUP s.r.o. je pojištěna v následujících oblastech činnosti

Jsme obchodní společností od roku 1999. Management firmy, stejně jako většina pracovníků ve funkci strážných, pracuje v oblasti civilních bezpečnostních služeb od roku 1991. Cílem vedení společnosti je vytvoření stabilního a kvalitního personálního stavu. Z našich dlouholetých zkušeností, při řešení problémů souvisejících se zabezpečením objektů vyplývá, že bez fyzického střežení se neobejde žádný kvalitní a propracovaný systém zabezpečení objektu.


K zabezpečení ostrahy objektu lze sice použít například EZS (elektronický zabezpečovací systém), avšak přímá ostraha vyzbrojeným pracovníkem působí nejen preventivně, ale rozhodovací činností každého strážného lze dosáhnout v konkrétním okamžiku variabilního řešení ostrahy, kterého není možné žádným technickým prostředkem dosáhnout. V současnosti s technickými zabezpečovacími systémy pak lze celý systém střežení objektu zdokonalit co nejvíce.


Pracovník fyzické ostrahy je tedy nezastupitelný v celkovém systému střežení, má vedle EZS, režimových opatření mechanických zábranných prostředků, své rovnocenné a opodstatněné postavení.


Vzhledem k těmto nejzákladnějším zkušenostem, přichází FISK GROUP s.r.o. s nabídkou na využití našich služeb na úseku zajištění fyzickou ostrahou.